Maskinkostnaderna i byggsektorn sjunker!

Detta var kanske den enda goda nyheten i SCB:s senaste faktorprisindexrapport från september. På totalen steg byggkostnaderna med hela 7,0% på tolv månader. Drivande i kostnadsökningen är främst byggmaterial, drivmedel och elkraft.

Trävaror kostar idag i snitt 83,3% mer än för ett år sedan. Nu finns det en del, kanske inte helt samstämmiga, signaler om att materialkostnaderna kan vara på väg att vända ner igen. Bland annat på grund av ökande lager, minskad efterfrågan och ökad produktionskapacitet inom många områden. Däremot ser elkostnaderna inte ut att minska. Vidare är det fortsatt stora problem med fraktkapaciteten.

Så vad har du som byggherre eller entreprenör för val i detta läge? Absorbera kostnaden? Hitta alternativa material eller metoder? Höja dina priser? Senarelägga projekt? 

Detta är Corecos vardag.

Vi arbetar dagligen med inköp och är involverade i affärer till ett värde av ca 50 mdkr i bygg- och fastighetssektorn. Våra hängivna rådgivare krokar gärna arm med dig för att hitta lösningar och strategier i en ständigt föränderlig byggvärld.