En god affär

Vi är Sveriges ledande konsultbolag inom kontraktering av byggrelaterade tjänster och material och erbjuder kvalificerade inköpstjänster till företag och offentlig sektor. Tillsammans med dig som beställare skapar vi leverantörskedjor och kontrakt för nyproduktion och ombyggnation.

CORECO I KORTHET

• Grundat 2015
• 25 konsulter i Stockholm och Göteborg.
• Genomfört fler än 250 projekt.
• Hanterat ca 50 miljarder i investeringsvolym under 2020.
• Ursprungligen en del av EFFSO men blev Coreco 2021.

LAGET

Det är våra konsulter som är stommen i verksamheten och vi lägger mycket kraft på att rekrytera människor med kompassen inställd på att påverka branschen till det bättre. Vi har samlat flera av bygg- och fastighetsbranschens mest hängivna personer när det kommer till investeringar, affärer och inköp. Flertalet av oss har mångårig erfarenhet byggproduktion hos några av landets största byggföretag. Någon har sagt att det krävs 10000 timmar för att bli bra. Hos oss är det ett minimikrav. Vi kommer från roller som projektinköpare, entreprenadupphandlare, affärsutvecklare och inköpschefer.

Hos oss får du ta plats, jobba som du vill och påverka din framtid. Att vara anställd eller underkonsult i egen firma spelar ingen roll. Enlig vår filosofi och övertygelse är alla med och bidrar med sina insikter och vi blir kloka tillsammans.

NAMNET CORECO

Namnet Coreco är en ordlek, där vi hämtat inspiration från de engelska orden Construction, Relations, Contract. Det är hela kärnan i vårt syfte och erbjudande. Men du kan även utläsa ordet Core och Co vilket kan härledas till kärnan och att vi gör det tillsammans. Det slutar inte där, du kan även se Reco vilket kan läsas som att vi jobbar med justa villkor och att vi håller det vi lovar. Slutligen kan du också läsa ordet Eco där vi tänker mycket kring klimat och hur bygg- och fastighetssektorn har mycket stor påverkan på vårt klimat.

SYMBOLIKEN I VÅR LOGOTYP

Kompassen leder oss och våra kunder mot våra gemensamma mål. Likt en erfaren sherpa tar vi oss an uppgiften och leder vägen. Även om vägen är full av utmaningar ska du känna dig trygg i att vi håller riktningen och att vi tillsammans når toppen. Behövs det så utmanar vi och pushar på också!

Glödlampan om än enbart synlig i det, tomma rummet, under kronan symboliserar kloka idéer och Corecos ambition att framtidssäkra branschen. Den ger glöd till vår hängivenhet och tillsammans med kompassen skapar det en tydlig riktning.

En god affär måste vara lönsam och skapa långsiktig nytta för våra kunder. Det Coreco levererar skapar värden och vi agerar alltid affärsmässigt. Vi lyfter fram detta som basen i vår logotyp med kronan och myntet.

HISTORIK

Coreco grundades 2015 som en del av Sveriges ledande inköpskonsultföretag EFFSO, under namnet EFFSO Entreprenad AB. Målsättningen var tydlig. Bidra till utvecklingen inom inköpsområdet i bygg- och fastighetsbranschen. Men historien går längre tillbaka än så.

Knappt tio år tidigare var Mikael Sjölund inköpschef på Skanska och drev utvecklingen av bolagets inköpsorganisation som var i kraftig expansion. Både gamla rävar och nytänkare efterlystes och det då nystartade bolaget EFFSO, med Mattias Hultheimer i spetsen, fick uppdraget att bistå med rekryteringen av ett 50-tal inköpare. När Mikael vill bli entreprenör och Mattias sökte en person för att utveckla EFFSOs erbjudande inom bygg- och fastighet startades dotterbolaget EFFSO Entreprenad AB. Kärnverksamheten var och är konsultverksamhet inom inköp, upphandling och investeringar. Under de senaste åren har bolaget också varit involverade i ett antal rådgivningsuppdrag relaterade till större investeringar. 2020 är ca 25 konsulter verksamma i allt från bostadsprojekt, byggnation av infrastruktur, energianläggningar till slutförvaret för utbränt kärnbränsle. Genom åren har bolaget även bistått vid ett 50-tal rekryteringar för olika uppdragsgivare.

I april 2020 sålde EFFSO sina aktier i bolaget och vid sidan av Mikael Sjölund blev Henrik Melkstam, konsultchef i bolaget sedan 2017 med bakgrund bl a som inköpsdirektör för AF Gruppen och Per Tjernberg, medgrundare och med ett förflutet som bl a som managementkonsult och inköpsdirektör för Ericsson. Per är numera styrelseordförande i både EFFSO och Coreco. I samband med detta påbörjades resan mot att lansera det nya företagsnamnet och varumärket Coreco.

 

PARTNERS

Vi blir klokare tillsammans och har ett nätverk av partners som hjälper oss och våra kunder i resan mot en god affär.

Corecos partner kring varumärke och kommunikation

Tester, referenstagning och analyser av kandidater

Stöd till genomförande av entreprenader i samverkan

IT-verktyg för inköpare och anbudsgivare

Kategoristyrning, management-
konsultuppdrag

PQi – Project Quality Index, av branschen för branschen

Summera och analysera ditt projekts klimatpåverkan

Netto noll CO2-utsäpp till 2030

Våra engagemang

Coreco är Huvudpartner till Räddningsmissionen och stöttar helhjärtat organisationens viktiga arbete. Som en del i vårt engagemang är vi också medfinansiär till Communityskolan i Tynnered.

VILL DU VETA MER?