En god affär

Vi är Sveriges ledande konsultbolag inom kontraktering av byggrelaterade tjänster och material och erbjuder kvalificerade inköpstjänster till företag och offentlig sektor. Tillsammans med dig som beställare skapar vi leverantörskedjor och kontrakt för nyproduktion och ombyggnation.

CORECO I KORTHET

• Grundat 2015
• 40 konsulter i Stockholm och Göteborg
• Genomfört fler än 250 projekt
• Hanterar årligen ca 100 miljarder kr i pågående projekt och program
• Ursprungligen en del av EFFSO men blev Coreco 2021

LAGET

Det är våra konsulter som är stommen i verksamheten och vi lägger mycket kraft på att rekrytera människor med kompassen inställd på att påverka branschen till det bättre. Vi har samlat flera av bygg- och fastighetsbranschens mest hängivna personer när det kommer till investeringar, affärer och inköp. Flertalet av oss har mångårig erfarenhet byggproduktion hos några av landets största byggföretag. Någon har sagt att det krävs 10000 timmar för att bli bra. Hos oss är det ett minimikrav. Vi kommer från roller som projektinköpare, entreprenadupphandlare, affärsutvecklare och inköpschefer.

Hos oss får du ta plats, jobba som du vill och påverka din framtid. Att vara anställd eller underkonsult i egen firma spelar ingen roll. Enlig vår filosofi och övertygelse är alla med och bidrar med sina insikter och vi blir kloka tillsammans.

NAMNET CORECO

Namnet Coreco är en ordlek, där vi hämtat inspiration från de engelska orden Construction, Relations, Contract. Det är hela kärnan i vårt syfte och erbjudande. Men du kan även utläsa ordet Core och Co vilket kan härledas till kärnan och att vi gör det tillsammans. Det slutar inte där, du kan även se Reco vilket kan läsas som att vi jobbar med justa villkor och att vi håller det vi lovar. Slutligen kan du också läsa ordet Eco där vi tänker mycket kring klimat och hur bygg- och fastighetssektorn har mycket stor påverkan på vårt klimat.

SYMBOLIKEN I VÅR LOGOTYP

Kompassen leder oss och våra kunder mot våra gemensamma mål. Likt en erfaren sherpa tar vi oss an uppgiften och leder vägen. Även om vägen är full av utmaningar ska du känna dig trygg i att vi håller riktningen och att vi tillsammans når toppen. Behövs det så utmanar vi och pushar på också!

Glödlampan om än enbart synlig i det, tomma rummet, under kronan symboliserar kloka idéer och Corecos ambition att framtidssäkra branschen. Den ger glöd till vår hängivenhet och tillsammans med kompassen skapar det en tydlig riktning.

En god affär måste vara lönsam och skapa långsiktig nytta för våra kunder. Det Coreco levererar skapar värden och vi agerar alltid affärsmässigt. Vi lyfter fram detta som basen i vår logotyp med kronan och myntet.

HISTORIK

Coreco grundades 2015 – under namnet EFFSO Entreprenad AB – av Mikael Sjölund. Mikael hade då under ett decennium varit inköpschef på Skanska och drivit utvecklingen av den kraftigt expanderande inköpsorganisationen. Nystartade bolaget EFFSO hjälpte till med rekryteringen av ett 50-tal inköpare till Skanska. När de sedan sökte en person som kunde utveckla erbjudandet, startades dotterbolaget. Målet var tydligt redan då: Att hjälpa bygg- och fastighetsbranschen att utvecklas.

För att frigöra kraft och låta verksamheten blomma ut knoppades bolaget av. Mikael Sjölund och Henrik Melkstam – redan verksam i bolaget och tidigare bland annat inköpsdirektör för AF Gruppen – tog över som ägare tillsammans med styrelseordförande Per Tjernberg, manegementkonsult och tidigare inköpsdirektör för Ericsson. Så föddes bolaget och varumärket Coreco.

Idag har Coreco cirka 40 konsulter verksamma i allt från kompletta totalentreprenader för bostadsproduktion och ombyggnadsentreprenader för kraftvärmeverk till inköp av material till stora tunnelprojekt och slutförvar av utbränt kärnbränsle. Bland våra kunder finns Akademiska Hus, Rikshem, Bonava, JM, Vattenfall, IPOnly, Veidekke och Svensk Kärnbränslehantering

Våra uppdrag kan till exempel omfatta inköp av kompletta totalentreprenader för produktion av bostäder, ombyggnadsentreprenader för kraftvärmeverk eller köp av material och underentreprenader till tunnelprojekt. Under de senaste åren har vi också varit rådgivare i ett stort antal investeringar och genomfört ett 50-tal rekryteringar till olika företag.

PARTNERS

Vi blir klokare tillsammans och har ett nätverk av partners som hjälper oss och våra kunder i resan mot en god affär.

CMB

Dynamisk praktademi för samhällsbyggare

Tester, referenstagning och analyser av kandidater

Stöd till genomförande av entreprenader i samverkan

IT-verktyg för inköpare och anbudsgivare

Kategoristyrning, management-
konsultuppdrag

PQi – Project Quality Index, av branschen för branschen

Summera och analysera ditt projekts klimatpåverkan

Mötesplats för professionella byggherrar

Våra engagemang

Coreco är Silverpartner till Räddningsmissionen och stöttar helhjärtat organisationens viktiga arbete. Som en del i vårt engagemang är vi också medfinansiär till Communityskolan i Tynnered.

VILL DU VETA MER?