Projektinköp av samverkansentreprenader

Stadsfastighetsförvaltningen Göteborgs Stad

Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler och anläggningar som Stadsfastighetsförvaltningen sköter om.

Projektinköpare H2 Green Steel

Vi står inför den enorma utmaningen att mildra klimatförändringarna, och H2 Green Steel är en del av lösningen. Genom den nya fabriken i Boden kommer H2 att producera grönt stål med upp till 95% mindre koldioxidutsläpp än konventionell ståltillverkning.

Bonava Strategiskt inköp

Bonava

Coreco har ett långt samarbete med Bonava, en ledande bostadsutvecklare i Europa med målet att skapa lyckliga grannskap för fler. Bonava är den första bostadsutvecklaren i Europa med godkända klimatmål av Science Based Targets initiative och verkar i Tyskland, Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

SKB – Inköp med lång horisont

Ett djupgående engagemang inom säker förvaring av radioaktivt avfall

Utbyggnaden av SFR (Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall) innefattar att bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter och bli ungefär tre gånger så stort som i dag. Den utbyggda delen placeras, precis som befintligt SFR, i urberget under havet utanför Forsmark. Utbyggnaden är tänkt att förläggas på 120–140 meters djup, i nivå med den lägsta delen av nuvarande SFR.

Inköpschef Specialfastigheter

Specialfastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för kunder med krav på säkerhet, bland annat ungdomshem, kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer.

Inköpskonsult Vattenfall

Vattenfall

Vattenfall är ett svenskägt energibolag och en av Europas största producenter av förnybar energi. De driver kraftverk för vattenkraft, vindkraft och kärnkraft och har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över ett sekel.

Projektinköpare Stockholm Exergi

Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och med resurseffektiva lösningar tryggas den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, el, kyla och avfallstjänster. Coreco har i flera olika uppdrag stöttat inköpsorganisationen för att skapa goda och hållbara inköp som gagnar alla stockholmare.

Kategorichef JM

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi är glada över att ha fått vara med och utveckla JMs inköpsfunktion.

Vattenfall – Inköpsstöd

Vattenfall vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation och driver på övergången till ett hållbart energisystem. En vision som ligger väl i linje med Corecos syftesdrivna verksamhet.

BONAVA – SPECIALISTINKÖP

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Att bygga för fler är något som ligger oss på Coreco varmt om hjärtat och vi har haft förmånen att samarbeta med Bonava sedan 2016.

SBB – STANDARD FÖR RENOVERING

SBB – Samhällsbyggnadsbolaget i Norden – är ett av Sveriges snabbast växande fastighetsbolag som förutom nyproduktion av framför allt samhällsfastigheter och bostäder även förvärvat ett stort antal befintliga fastighetsbolag över hela landet.

NCC – KINEUM INKÖPSKONSULT

Kineum har antagligen Göteborgs mest spektakulära, moderna och vackra fasad. En byggnad på hela 27 våningar placerad invid E6:an blir tveklöst ett nytt landmärke i ett Göteborg som växer på höjden. Bakom projektet står fastighetsbolaget Platzer.

IP ONLY – INKÖPSSTÖD

IP Only har som vision är att vara Nordens ledande leverantör av kommunikationsinfrastruktur och driva på och möjliggör det uppkopplade samhället. Sveriges IT infrastruktur är ofta dold men lika viktigt som det allestädes närvarande vägnätet.

AKADEMISKA HUS – BESTÄLLARSTÖD

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag som tillsammans med universitet och högskolor vill stärka Sverige som kunskapsnation. Idag studerar, forskar och arbetar 320 000 människor i lokaler som ägs och förvaltas av Akademiska Hus.