Alecta Fastigheter

Alecta Fastigheter äger och förvaltar ett fastighetsvärde om drygt 50 miljarder kronor. Alectas vision lyder ”Tillsammans lyfter vi människor, verksamheter och städer och skapar framtidsvärde”. Vi på Coreco är stolta över att vara en del av detta lyft.

Forshedagruppen

Forshedagruppen

Forshedagruppen vill vara den självklara professionella partnern för byggprojekt, genom att erbjuda flexibla och kostnadseffektiva helhetslösningar. Med fokus på skräddarsydda kundlösningar och effektiv produktion, jobbar de för att ständigt utvecklas och kunna tillmötesgå marknadens behov – nu och i framtiden. 

Svenska Bostäder – Nyproduktionsstrategi

Svenska Bostäder är ett av Sveriges största bostadsbolag och har i mer än 75 år haft en aktiv och viktig roll i byggandet av Stockholm. Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och förvaltar över 28 000 lägenheter och 4 000 lokaler. Kommande år ska de tillsammans med systerbolagen bygga tusentals nya lägenheter över hela Stockholm.

Batteryloop – Effektiva leveranser

Batteryloop utvecklar och säljer energilagring baserat på nya och använda batterier som kan används i så väl fastigheter som logistikcenter. Företaget grundades 2017 som ett dotterbolag till Stena Recycling och planerar för en snabb tillväxt under kommande år.

Statkraft Sverige – Marknadsanalys

Statkraft är Europas största leverantör av förnybar energi och har över 5 000 anställda i 20 länder. Statkraft producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft och gaskraft samt levererar fjärrvärme. I Sverige är de den fjärde största elproducenten och driver 54 vattenkraftverk från Halmstad till Umeå. 

Akademiska Hus – Byggherrestöd

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag som tillsammans med universitet och högskolor vill stärka Sverige som kunskapsnation. Idag studerar, forskar och arbetar 320 000 människor i lokaler som ägs och förvaltas av Akademiska Hus.

Byggpartner – Workshop om inköpsstrategier

ByggPartner är det lilla, stora byggföretaget, med stark lokal förankring och korta beslutsvägar. Med bas i Dalarna har detta börsnoterade företag haft en imponerande tillväxt, i framför allt Mellansverige, de senaste åren.

RIKSHEM – TIOÅRIGT INVESTERINGSPROGRAM

Långsiktiga relationer är en viktig faktor när du ska arbeta med varaktig utveckling och förändring. Precis så tänker Rikshem i sitt strategiska arbete. Tillsammans har vi lagt grunden för ett tioårigt ramavtal för industriell bostadsproduktion.

RIKSBYGGEN – INKÖPSSTRATEGIER

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer. De är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder.

VOLVO – INVESTERINGSPROGRAM CAMPUS LUNDBY

Att bygga framtidens fordon kräver en hel del byggnader och anläggningar. Ett bolag med lång historia och i stor utsträckning på samma plats har ett enormt bestånd, byggt för olika epoker och olika behov.
Hur kan vi ta detta bestånd in i framtiden?

Rådgivning

Rådgivning

Tillsammans med dig som äger och utvecklar fastigheter och infrastruktur skapar vi värde och hållbara resultat genom lönsam projektutveckling, ökat driftsnetto och förbättrat förvaltningsresultat.