Akademiska Hus – Byggherrestöd

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag som tillsammans med universitet och högskolor vill stärka Sverige som kunskapsnation. Idag studerar, forskar och arbetar 320 000 människor i lokaler som ägs och förvaltas av Akademiska Hus.

Byggpartner – Workshop om inköpsstrategier

ByggPartner är det lilla, stora byggföretaget, med stark lokal förankring och korta beslutsvägar. Med bas i Dalarna har detta börsnoterade företag haft en imponerande tillväxt, i framför allt Mellansverige, de senaste åren.

RIKSHEM – TIOÅRIGT INVESTERINGSPROGRAM

Långsiktiga relationer är en viktig faktor när du ska arbeta med varaktig utveckling och förändring. Precis så tänker Rikshem i sitt strategiska arbete. Tillsammans har lagt grunden för ett tioårigt ramavtal för industriell bostadsproduktion.

RIKSBYGGEN – INKÖPSSTRATEGIER

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer. De är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder.

VOLVO – INVESTERINGSPROGRAM CAMPUS LUNDBY

Att bygga framtidens fordon kräver en hel del byggnader och anläggningar. Ett bolag med lång historia och i stor utsträckning på samma plats har ett enormt bestånd, byggt för olika epoker och olika behov.
Hur kan vi ta detta bestånd in i framtiden?

Rådgivning

Tillsammans med bostadsutvecklare, infrastrukturägare, samhällsbyggare, energibolag och industribolag tar vi fram strategier, beslutsunderlag och handlingsplaner som skapar värde. Syftet är att med utgångspunkt i verksamhetens mål möjliggöra och maximera avkastning på nyinvesteringar eller investeringar i befintligt fastighetsbestånd och anläggningar. Vårt speciella fokus är på affärerna med leverantörer/entreprenörer. Utifrån beslutade strategier kan vi sedan som en separat leverans hjälpa till med upphandling och uppföljning av ingångna kontrakt. Nedan kan du läsa om några av våra expertisområden.