Svenska Bostäder – Nyproduktionsstrategi

Svenska Bostäder är ett av Sveriges största bostadsbolag och har i mer än 75 år haft en aktiv och viktig roll i byggandet av Stockholm. Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och förvaltar över 28 000 lägenheter och 4 000 lokaler. Kommande år ska de tillsammans med systerbolagen bygga tusentals nya lägenheter över hela Stockholm.

Batteryloop – Effektiva leveranser

Batteryloop utvecklar och säljer energilagring baserat på nya och använda batterier som kan används i så väl fastigheter som logistikcenter. Företaget grundades 2017 som ett dotterbolag till Stena Recycling och planerar för en snabb tillväxt under kommande år.

Statkraft Sverige – Marknadsanalys

Statkraft är Europas största leverantör av förnybar energi och har över 5 000 anställda i 20 länder. Statkraft producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft och gaskraft samt levererar fjärrvärme. I Sverige är de den fjärde största elproducenten och driver 54 vattenkraftverk från Halmstad till Umeå. 

Akademiska Hus – Byggherrestöd

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag som tillsammans med universitet och högskolor vill stärka Sverige som kunskapsnation. Idag studerar, forskar och arbetar 320 000 människor i lokaler som ägs och förvaltas av Akademiska Hus.

Byggpartner – Workshop om inköpsstrategier

ByggPartner är det lilla, stora byggföretaget, med stark lokal förankring och korta beslutsvägar. Med bas i Dalarna har detta börsnoterade företag haft en imponerande tillväxt, i framför allt Mellansverige, de senaste åren.

RIKSHEM – TIOÅRIGT INVESTERINGSPROGRAM

Långsiktiga relationer är en viktig faktor när du ska arbeta med varaktig utveckling och förändring. Precis så tänker Rikshem i sitt strategiska arbete. Tillsammans har vi lagt grunden för ett tioårigt ramavtal för industriell bostadsproduktion.

RIKSBYGGEN – INKÖPSSTRATEGIER

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer. De är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder.

VOLVO – INVESTERINGSPROGRAM CAMPUS LUNDBY

Att bygga framtidens fordon kräver en hel del byggnader och anläggningar. Ett bolag med lång historia och i stor utsträckning på samma plats har ett enormt bestånd, byggt för olika epoker och olika behov.
Hur kan vi ta detta bestånd in i framtiden?

Rådgivning

Rådgivning

Tillsammans med dig som äger och utvecklar fastigheter och infrastruktur skapar vi värde och hållbara resultat genom lönsam projektutveckling, ökat driftsnetto och förbättrat förvaltningsresultat.