SKB – Inköpschef

Tänk dig en roll där du som inköpschef skall vara med och projektera, handla upp och bygga något som aldrig tidigare byggts – en konstruktion och ett system som dessutom skall fungera i 100 000 år. Förtroendet att rekrytera denna tjänst fick vi av SKB.

Bonava

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Detta är en vision som vi på Coreco gärna ställer oss bakom.

Rekrytering

Rekrytering är en komplex process som handlar om att attrahera rätt människor för att kunna göra ett urval av kvalificerade kandidater. Vi har stor respekt för att detta är en uppgift som tar mycket tid och resurser i anspråk.