Vem är du Ikon

Bostadsutvecklare

Att säkra tillgång till byggbar mark och erhålla bygglov är början på en process med många beslut och viktiga inköp. Vår roll som erfarna inköpskonsulter är att ge dig rätt förutsättningar genom att tillsammans genomföra kloka och värdeskapande affärer. Vårt stora leverantörsnätverk och spetskompetens när det kommer till enskilda inköp av markentreprenader till mångåriga samverkansprojekt finns alltid tillgängligt för dig.

Referensuppdrag

insikter