Vem är du Ikon

Industribolag

Ditt uppdrag är att skapa förutsättningar för rationell produktion och dina fastigheter huserar verksamheter som skapar välstånd. Du ska köpa projekt och entreprenader av en annan sektor som sällan får beröm för att vara industriell. Vi ser det som ett kall, att vara med och industrialisera byggsektorn och minska slöseriet. Våra handplockade inköpskonsulter och rådigare har stor erfarenhet av industriprojekt både när det gäller stora investeringsprogram samt enskilda ny- eller ombyggnadsprojekt.

Referensuppdrag

insikter