Vem är du Ikon

Samhällsbyggare

Du bygger det fysiska samhället vi alla är en del av. Dina investeringar i sjukhus, anläggningar, skolor, kontor, arenor och mycket annat är en förutsättning för vårt allmänna välstånd. Som erfarna inköpare vet vi att tillgången på goda leverantörer och entreprenörer är en förutsättning för att du ska nå dina mål. Vi har ett 30-tal erfarna inköpare som tillsammans besitter ett omfattande nätverk av kvalitetssäkrade aktörer. Behöver din organisation genomföra fler affärer kan våra konsulter komma till stor nytta.

Referensuppdrag

insikter