REFERENSUPPDRAG

STRATEGIER FÖR UPPHANDLING AV FÖRVAR FÖR RADIOAKTIVT AVFALL

Under 2019 genomförde Coreco ett rådgivningsprojekt som resulterat i strategier för upphandling av tre program för byggnation av förvar för låg/mellanaktivt avfall och utbränt kärnbränsle i Forsmark samt kapselfabrik i Oskarshamn. Arbetet omfattade paketering av inköp, entreprenadstrategier, inköpsplaner och organisation för genomförandet av programmen som skall genomföras under 2020-2032. Uppskattat total investering (inköpsvolym) är ca 15 miljarder SEK.

ANSVARIG: Henrik Melkstam/Staffan Eriksson 
UPPDRAGSGIVARE: Svensk Kärnbränslehantering AB 
OMRÅDE: Rådgivning

TIOÅRIGT INVESTERINGSPROGRAM

Coreco arbetar i ett strategiskt samarbete med Rikshem för att förverkliga en effektiv nyproduktion av ca 10.000 bostäder under tio år. Tillsammans har vi utvecklat en strategi för Byggindustriell Samverkan och handlat upp långsiktiga ramavtalsleverantörer. Under 2020 påbörjades de första projekten baserat på detta arbete.

ANSVARIG: Mikael Sjölund
UPPDRAGSGIVARE: Rikshem
OMRÅDE: Rådgivning

UPPHANDLINGAR OCH REKRYTERING

Coreco har i samarbete med Bonava sedan 2016 arbetat med inköp av entreprenader. Vi har bidragit i arbetet med gränsdragningar och inköpsstrategi för delade entreprenader samtidigt som vissa projekt genomförts som generalentreprenader. Vi har varit delaktiga i arbetet med ett stort antal projekt inom såväl småhus som flerfamiljshus. Därtill har vi bistått Bonava med rekrytering av personal.

ANSVARIG: Mikael Sjölund
UPPDRAGSGIVARE: Bonava
OMRÅDE: Konsult och Rektytering

IKÖPSSTRATEGIER OCH UPPHANDLINGAR

I nära samarbete med Riksbyggen utvecklade Coreco genom en förstudie 2018 en strategi för effektiv nyproduktion av bostäder där Riksbyggen har som övergripande mål att kunna ”bygga mer för fler” och handlat upp två långsiktiga ramavtalsleverantörer. Under 2020 stödjer vi Riksbyggen i genomförande av inköp för specifika projekt och fortsatt implementering av ingångna ramavtal. Riksbyggen räknar med att sänka sina byggkostnader med 25% och snabba upp produktionen av bostäder med ca 6 månader per projekt.

ANSVARIG: Henrik Melkstam/Daniella Hansen 
UPPDRAGSGIVARE: Riksbyggen
OMRÅDE: Rådgivning och Konsult

INVESTERINGSPROGRAM CAMPUS LUNDBY

Coreco har tillsammans med Volvo fastigheter på Campus Lundby tagit fram ett investeringsprogram. Totalt kommer Volvo bygga 20-22 nya byggnader om totalt närmare 200.000 m2 på Hisingen i Göteborg. De första projekten har genomförts som samverkansprojekt med gott resultat. Vi har arbetat med strategi, koncept för samverkan och genomfört såväl upphandlingar som genomförande projektledare.

ANSVARIG: Peter Nyberg
UPPDRAGSGIVARE: Volvo Fastigheter
OMRÅDE: Rådgivning och Konsult

INKÖP – DELADE ENTREPRENADER

Coreco har bistått med entreprenadinköp i linje med Atrium Ljungbergs strategi om att genomföra projekt som delade entreprenader. Några genomförda projekt är BAS Barkarby och Curanten i Sickla. Under hösten 2018 gjorde vi ett arbete med Atrium Ljungbergs projektavdelning på temat Category management entreprenader.

ANSVARIG: Henrik Melkstam
UPPDRAGSGIVARE: Atrium Ljungberg
OMRÅDE: Rådgivning och Konsult

HOTELL ARLANDA

Coreco har på uppdrag av Swedavia genomfört upphandlingen av byggentreprenör för byggnation av Clarion hotell Arlanda. Skanska valdes som entreprenör och handlades upp på en totalentreprenad enligt samverkansmodell i ett kontrakt på drygt 700 miljoner kr.

ANSVARIG: Mikael Sjölund
UPPDRAGSGIVARE: Swedavia
OMRÅDE: Konsult