Så vet du om prishöjningen är rimlig eller om det är någon som passar på, när alla andra höjer.

När priser ökar som de gör just kan det vara svårt att stå emot. Många höjningar är högst relevanta men som alltid finns vissa som passar på.

Vår kollega Henrik Melkstam delar några av sina tankar om hur du kan tänka och agera just nu:

– Läs på ordentligt och gör din marknadsanalys. Vilka trender ser du just nu? Kunskap är A och O vid förhandlingsbordet.

– Energikostnaderna ökar och om varan eller tjänsten är energikrävande kommer priset att påverkas. Fråga då hur din leverantör arbetar med att sänka sitt energibehov och när det kan påverka priset. Här kan du ankra med en ståndpunkt ni kan följa upp kommande samtal. Ifrågasätt alltid hur stor andel av priset på en produkt som utgörs av energikostnader (eller så klart om det andra kostnadsdrivare anges som orsaker till en prishöjning).

– Kostanden för personal har inte ökat, än så länge. Få konsult- eller entreprenadföretag kan i dagsläget motivera några högre kostnadsökningar. Hur detta står sig återstår att se när avtalssäsongen kommer igång under våren.

-Råvarukostnader går nu åt olika håll. Gasintensiva produkter till exempel glasull som ofta tillverkas med hjälp av fossilgas kommer att bli dyrare även om gaspriset kanske inte fortsätter att stiga i samma takt. Virkespriserna å andra sidan ser ut att gå ned mycket kraftigt eftersom sågverken kört för fullt och fyllt sina lager samtidigt som efterfrågan minskar både i Sverige och på våra exportmarknader.

– Agera långsiktigt. Jaga inte sista kronan utan sträva efter att bygga in en långsiktighet i relationen. Säkra projekten över flera år så att dina leverantörer på riktigt vill investera i dig och din verksamhet. Vår erfarenhet är att företag som arbetat strategiskt med kategoristyrning, ramavtal och långsiktigt leverantörsrelationer lyckas ”hålla emot” bättre och bara har hälften så stora kostnadsökningar jämfört med index.

– Tänk om. Om möjligt, projektera in helt andra lösningar. Enligt ovan kommer en trästomme att bli billigare medans en stål-/betongstomme kommer att blir dyrare. Nu är det inte enkelt eller ens möjligt att göra detta i alla projekt men det är ändå en åtgärd att jobba med.

– Det går fort nu. Den där stommen som var omöjligt att köpa för ett kvartal sedan kanske blir billig i morgon om efterfrågan gör att leverantören behöver säkra volymer i produktionen.

– Tag hjälp och råd från dina seniora kollegor. De har varit med förr och kan bidra med kloka insikter om hur marknaden agerat förr.

Hur agerar ni?