Spelar det någon roll om vi kan bygga billigare bostäder?

Marknaden bestämmer försäljningspriset och just nu säger marknaden att priserna ska upp. Det betyder att eventuella besparingar i produktionsledet inte nödvändigtvis kommer bostadsköparna till del. Nu kan man argumentera för att det är markpriset, ränteläget, bostadsbristen eller produktionskostnaden som driver kostnaderna men resultatet blir det samma.

Oavsett vad som driver kostnaderna måste vi bygga mer för fler och då jobbar vi med det vi på Coreco kan påverka nämligen produktionskostnaden. Hur gör vi det?

– Goda leverantörsrelationer, vi måste veta vilka som har förmåga och kapacitet att leverera.
– Tydliga kontrakt som sätter rättvisa spelregler.
– Goda relationer, genom att bygga in tillit i processen kan riskkostnaderna minimeras.

Sedan uppmuntrar vi våra byggherrar och entreprenörer att jobba med innovation, industrialisering och inte minst hållbarhet. Så skapar vi goda affärer som med gemensamma krafter kan sänka byggkostnaden.