Tar relationen slut efter 18 månader?

Projekt drivs och skapas oftast genom tillfälliga organisationer. Detta faktum präglar stora delar av bygg- och fastighetssektorn som därigenom inte är tränad i att arbeta långsiktigt.

Fördelen med detta är att det går förhållandevis snabbt och enkelt att hitta nya leverantörer och entreprenörer.

Nackdelen är att vi som sektor har svårare att jobba med innovation, utveckling och hållbarhet.

På Coreco är vi övertygade om att långsiktiga relationer är en nyckelfaktor för att anta utmaningen med höga byggkostnader och branschens klimatpåverkan. Du kan fortfarande och med fördel arbeta i projektform men se till att relationen inte tar slut när projektet är levererat.