Rådgivning

Tillsammans med bostadsutvecklare, infrastrukturägare, samhällsbyggare, energibolag och industribolag tar vi fram strategier, beslutsunderlag och handlingsplaner som skapar värde. Syftet är att med utgångspunkt i verksamhetens mål möjliggöra och maximera avkastning på nyinvesteringar eller investeringar i befintligt fastighetsbestånd och anläggningar. Vårt speciella fokus är på affärerna med leverantörer/entreprenörer. Utifrån beslutade strategier kan vi sedan som en separat leverans hjälpa till med upphandling och uppföljning av ingångna kontrakt. Nedan kan du läsa om några av våra expertisområden.

Konsult

Vi utgår från verksamhetens behov och affärsmål och erbjuder handplockade konsulter. Corecos många erfarna konsulter har både bred och djup kunskap inom inköp, strategiskt inköp, upphandling, byggekonomi, projektledning och samverkan. Konsulterna har en gedigen erfarenhet från byggbranschen, alltid med fokus på den goda affären.

Rekrytering

Rekrytering är en komplex process som handlar om att attrahera rätt människor för att kunna göra ett urval av kvalificerade kandidater. Vi har stor respekt för att detta är en uppgift som tar mycket tid och resurser i anspråk.