Rådgivning

Tillsammans med dig som äger och utvecklar fastigheter och infrastruktur skapar vi värde och hållbara resultat genom lönsam projektutveckling, ökat driftsnetto och förbättrat förvaltningsresultat.

Konsult

Vi utgår från verksamhetens behov och affärsmål och erbjuder handplockade konsulter. Corecos många erfarna konsulter har både bred och djup kunskap inom inköp, strategiskt inköp, upphandling, projektekonomi, projektledning och samverkan. Konsulterna har en gedigen erfarenhet från byggbranschen, alltid med fokus på den goda affären.

Rekrytering

Rekrytering är en komplex process som handlar om att attrahera rätt människor för att kunna göra ett urval av kvalificerade kandidater. Vi har stor respekt för att detta är en uppgift som tar mycket tid och resurser i anspråk.