Konsult

Vi utgår från verksamhetens behov och affärsmål och erbjuder handplockade konsulter. Corecos många erfarna konsulter har både bred och djup kunskap inom inköp, strategiskt inköp, upphandling, byggekonomi, projektledning och samverkan. Konsulterna har en gedigen erfarenhet från byggbranschen, alltid med fokus på den goda affären.

Projektinköpare

Corecos erfarna inköpare hjälper dig med dina upphandlingar och avtal med entreprenörer, underentreprenörer, konsulter och materialleverantörer. Arbetet sker i nära relation till dig som beställare och med dina befintliga leverantörer och entreprenörer men även genom att öppna upp Corecos omfattande nätverk.

Behöver din organisation stärkas upp med fler engagerade inköpare eller specialistinköpare kan vi tillsätta de funktioner som ni efterfrågar på kort och lång sikt.

Oavsett om ni planerar handla upp projekten i delade entreprenader eller i samverkan har Coreco konsulter som matchar dina behov.

 • Projektinköpare
 • Entreprenadupphandlade
 • Kategoriinköpare
 • Inköpscontroller
 • Specialistinköpare

Strategisk Inköpare

Goda affärer skapas i tidigt skede med en strategi och organisation som har rätt erfarenhet och tydliga mål. Coreco har många seniora inköpskonsulter med bred chefserfarenhet från beställar-, entreprenörs- och leverantörsleden.

Är din organisation i behov av resurser som kan utveckla din inköpsorganisation eller arbeta med strategiska ramavtal presenterar vi gärna konsulter som kan vara med och skapa värde från dag ett i din verksamhet.

 • Inköpschef
 • Kategorichef
 • Strategisk inköpare

Projektekonomi

Behöver du en pålitlig partner som kan säkerställa kostnadsuppföljning och avtalsenlig leverans i dina byggprojekt? Med vår erfarenhet och expertis kan vi erbjuda en löpande kostnadsuppföljning som säkerställer att ditt projekt förblir inom budget och att du undviker onödiga kostnader.

Vi arbetar nära dig för att identifiera potentiella risker och utmaningar i projektet och tar proaktiva åtgärder för att minimera dem.

 • Projektekonom
 • Projektcontroller
 • Projektledare
 • Projektrevision

Refferensuppdrag

Boka möte