Konsult

Vi utgår från verksamhetens behov och affärsmål och erbjuder handplockade konsulter. Corecos många erfarna konsulter har både bred och djup kunskap inom inköp, strategiskt inköp, upphandling, projektekonomi, projektledning och samverkan. Konsulterna har en gedigen erfarenhet från byggbranschen, alltid med fokus på den goda affären.

Projektinköpare

Corecos erfarna inköpare hjälper dig med dina upphandlingar och avtal med entreprenörer, underentreprenörer, konsulter och materialleverantörer. Arbetet sker i nära relation till dig som beställare och med dina befintliga leverantörer och entreprenörer men även genom att öppna upp Corecos omfattande nätverk.

Behöver din organisation stärkas upp med fler engagerade inköpare eller specialistinköpare kan vi tillsätta de funktioner som ni efterfrågar på kort och lång sikt.

Oavsett om ni planerar handla upp projekten i delade entreprenader eller i samverkan har Coreco konsulter som matchar dina behov.

 • Projektinköpare
 • Entreprenadupphandlade
 • Kategoriinköpare
 • Inköpscontroller
 • Specialistinköpare

Strategisk Inköpare

Goda affärer skapas i tidigt skede med en strategi och organisation som har rätt erfarenhet och tydliga mål. Coreco har många seniora inköpskonsulter med bred chefserfarenhet från beställar-, entreprenörs- och leverantörsleden.

Är din organisation i behov av resurser som kan utveckla din inköpsorganisation eller arbeta med strategiska ramavtal presenterar vi gärna konsulter som kan vara med och skapa värde från dag ett i din verksamhet.

 • Inköpschef
 • Kategorichef
 • Strategisk inköpare

Projektekonom

Vi erbjuder din projektorganisation noggrann kostnadsövervakning med erfarna konsulter som kombinerar tekniskt kunnande med ekonomisk expertis. Vi analyserar kostnader i relation till tidplaner och utfall samt utvärderar entreprenörernas prognoser, vilket ger er en kvalitetsstämpel på era investeringar. Vår tjänst baseras på ett teambaserat tillvägagångssätt där specialister inom olika områden noggrant granskar relevanta kostnader.

 • Granskning kostnader
 • Granskning av ÄTA-arbeten
 • Benchmarkredovisning av aktuella marknadspriser
 • Förvaltning av projektbudget och slutkostnadsprognoser
 • Löpande riskvärdering av projektkostnader
 • Vägledning vid upphandling av entreprenörer och leverantörer

Refferensuppdrag

Boka möte