Rådgivning

Tillsammans med dig som äger och utvecklar fastigheter och infrastruktur skapar vi värde och hållbara resultat genom lönsam projektutveckling, ökat driftsnetto och förbättrat förvaltningsresultat.

Exempel på Vad vi har hjälpt till med

 • Nyproduktions- och ombyggnadsstrategier
 • Sourcingstrategier
 • Kategoristyrning
 • Inköpsdiagnostik / spendanalys
 • Potentialbedömning
 • Best practice
 • Konceptuellt och industriellt byggande
 • Analys av leverantörsmarknaden
 • Kontrakts- och avtalsutformning
 • Second opinion
 • Strategisk rådgivning
 • Förändringsledning
 • Workshop- och mötesfacilitering
 • Projektledning

Refferensuppdrag