Rådgivning

Tillsammans med bostadsutvecklare, infrastrukturägare, samhällsbyggare, energibolag och industribolag tar vi fram strategier, beslutsunderlag och handlingsplaner som skapar värde. Syftet är att med utgångspunkt i verksamhetens mål möjliggöra och maximera avkastning på nyinvesteringar eller investeringar i befintligt fastighetsbestånd och anläggningar. Vårt speciella fokus är på affärerna med leverantörer/entreprenörer. Utifrån beslutade strategier kan vi sedan som en separat leverans hjälpa till med upphandling och uppföljning av ingångna kontrakt. Nedan kan du läsa om några av våra expertisområden.

Investeringsprogram

Skall ni genomföra en större investering med flera olika men sammanlänkade projekt? Tillsammans analyserar vi investeringsprogrammet för att identifiera potentialen och se vilka strategiska val som är lämpliga för genomförande. Valen kan till exempel handla om att välja rätt upphandlingsstrategi, val av entreprenör eller se över genomförandetider.

Det kan också handla om att hitta dold potential planerade investeringar och utvecklingsplaner och att från grunden upprätta ny affärs- och handlingsplaner relaterat till investeringar i nyproduktion och uppgradering i befintligt bestånd.

 • Nyproduktionsstrategi
 • Ombyggnationsstrategi
 • Potentialbedömning
 • Second opinion
 • Programstyrning

Stora projekt

Stora projekt är ofta synonymt med hög grad av komplexitet och därigenom förenade med många osäkerhetsfaktorer. Osäkerhet kan likställas med risk och detta driver upp kalkylkostnaden. Med mycket erfarna rådgivare jobbar vi tillsammans med våra uppdragsgivare för att ta bort osäkerheter och hitta utstakade vägar framåt.

Tillsammans analyserar vi projektet för att identifiera potentialen och se vilka strategiska val som är lämpliga för genomförande. Valen kan till exempel handla om att välja rätt entreprenör, säkra kapacitet, hantera risk eller bestämma upphandlingsstrategi.

 • Upphandlingsstrategi
 • Investeringsanalys
 • Beställarorganisation
 • Second opinion

Industriellt bostadsbyggande

Nyckeln till ökad förutsägbarhet produktivitet, lägre byggkostnad och tillika lägre boendekostnader är industrialisering av processen. Tillsammans utforskar vi industriella koncept, byggsystem och processer som ger goda och långsiktiga affärer med särskilt fokus på kostnader och produktivitet samt minskad klimatpåverkan.

Det finns många leverantörer som erbjuder integrerade och industrialiserade byggprocesser. Nyckeln är att ur ett beställarperspektiv hitta rätt aktörer för varje beställares geografi, specifika behov och investeringsplaner.

 • Strategier för industriellt byggande
 • Leverantörskedjor

Refferensuppdrag

Boka möte