Vad gör störst skillnad ur ett klimatperspektiv?

Att inte bygga något alls så klart. Men nu är det sällan något alternativ. Därför måste vi jobba med klimatneutrala alternativ samt minimera påverkan på de produkter och processer som ännu inte är klimatneutrala. Vår roll på Coreco är att med vår omvärldsbevakning fånga upp kloka och effektiva metoder som vi kan ta vidare i andra uppdrag där vi arbetar med inköp, strategier och affärer.

Detta är ett fantastiskt intressant exempel från en aktör som vi arbetar med och i allra högsta grad inspireras av.

”Vi har implementerat stora delar av optimeringen i flera av våra projekt och fått ner vikten med 30% på prefabstommen. Det har resulterat en grundläggning med ett 40-tal färre pålar på samma bottenplatta.”

Det är så här vi måste jobba för att minska påverkan på klimatet och dessutom bygga billigare. Ekonomi och klimat hänger ihop.