Bonava

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Detta är en vision som vi på Coreco gärna ställer oss bakom.

SBB – STANDARD FÖR RENOVERING

SBB – Samhällsbyggnadsbolaget i Norden – är ett av Sveriges snabbast växande fastighetsbolag som förutom nyproduktion av framför allt samhällsfastigheter och bostäder även förvärvat ett stort antal befintliga fastighetsbolag över hela landet.

NCC – KINEUM INKÖPSKONSULT

Kineum har antagligen Göteborgs mest spektakulära, moderna och vackra fasad. En byggnad på hela 27 våningar placerad invid E6:an blir tveklöst ett nytt landmärke i ett Göteborg som växer på höjden. Bakom projektet står fastighetsbolaget Platzer.

IP ONLY – INKÖPSSTÖD

IP Only har som vision är att vara Nordens ledande leverantör av kommunikationsinfrastruktur och driva på och möjliggör det uppkopplade samhället. Sveriges IT infrastruktur är ofta dold men lika viktigt som det allestädes närvarande vägnätet.

AKADEMISKA HUS – BESTÄLLARSTÖD

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag som tillsammans med universitet och högskolor vill stärka Sverige som kunskapsnation. Idag studerar, forskar och arbetar 320 000 människor i lokaler som ägs och förvaltas av Akademiska Hus.

RIKSHEM – TIOÅRIGT INVESTERINGSPROGRAM

Långsiktiga relationer är en viktig faktor när du ska arbeta med varaktig utveckling och förändring. Precis så tänker Rikshem i sitt strategiska arbete. Tillsammans har vi lagt grunden för ett tioårigt ramavtal för industriell bostadsproduktion.

RIKSBYGGEN – INKÖPSSTRATEGIER

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer. De är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder.

VOLVO – INVESTERINGSPROGRAM CAMPUS LUNDBY

Att bygga framtidens fordon kräver en hel del byggnader och anläggningar. Ett bolag med lång historia och i stor utsträckning på samma plats har ett enormt bestånd, byggt för olika epoker och olika behov.
Hur kan vi ta detta bestånd in i framtiden?